ToCo | Verlies, verzuim en terugkeer

Verlies, verzuim en terugkeer
ToCo heeft zich de afgelopen periode gespecialiseerd in het begeleiden van het proces van terugkeer naar werk vanuit verzuim ten gevolge van een ingrijpende verlieservaring.  Al of niet naar bestaand werk. Helaas is het zo dat in Nederland geen wettelijk rouwverzuim bestaat. Uw medewerker dient zich dus noodgedwongen ziek te melden. Om de werkhervattingsdrempel te verlagen onderneemt ToCo tal van activiteiten:

 • Individuele Verlies- en rouwbegeleiding
 • Workshop ‘Rouw op de Werkvloer’
 • Training, advisering en voorlichting
 • Verlies van werk door boventalligheid

Individuele Verlies- en rouwbegeleiding
Professionele één op één gesprekken met uw medewerker met een ingrijpende verlieservaring. Doel: uw medewerker vooruit te helpen in hun verwerkingsproces. Lees hier meer over ToCo verlies- en rouwverwerking in Breda.

Workshop ‘Rouw op de Werkvloer’
Statistieken wijzen uit dat het gemiddelde ziekteverzuim van mensen die een ingrijpend verlies hebben ondergaan maar liefst 5 maanden is. Slechts de helft van deze medewerkers keert terug op de oude werkplek, in dezelfde functie. Vaak is een niet adequate opvang of begeleiding op de werkvloer de oorzaak.
De Workshop ‘Rouw op de Werkvloer’ van ToCo zou hierin uitkomst kunnen bieden. Doel: collega’s en leidinggevenden beter voor te bereiden op de terugkeer van uw medewerker die een ingrijpend verlies heeft ervaren. De collega’s leren de rouwreacties van uw medewerker beter te begrijpen. Zo worden de juiste randvoorwaarden gecreëerd voor terugkeer naar de werkplek. Belangrijk, want mensen met een ingrijpende verlieservaring komen vaak in een existentieel vacuüm terecht. Waarom werk een positieve bijdrage kan leveren aan hernieuwde zingeving:

 • Het geeft ritme en structuur
 • Het opnieuw ervaren van controle over het leven
 • Het geeft een zinvolle tijdsbesteding
 • Herwinnen van vertrouwen, bekendheid, sociale contacten
 • Het reguleert de tijd
 • Het kan helpen bij het opnieuw opbouwen van verloren identiteit
 • Het zelfvertrouwen kan herwonnen worden

Vraag hier om meer informatie over de workshop ‘Rouw op de Werkvloer’.

Training, advisering en voorlichting
ToCo draagt bij aan deskundigheidsbevordering voor professionals middels een training, een workshop, advisering of voorlichting. Denk hierbij aan bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, klantmanagers van gemeentelijke afdelingen Sociale zaken, werkcoaches van het UWV,  lijnmanagers, personeelsfunctionarissen etc. Doel: het stimuleren van kennis en vaardigheden over verlies en rouw om zodoende de omgang met mensen met een ingrijpende verlieservaring te professionaliseren. Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Verlies van werk door boventalligheid
Toco adviseert organisaties hoe om te gaan met de gevolgen van een collectief ontslag. In het Sociaal Plan van deze organisaties zijn vaak budgetten gereserveerd voor Outplacement trajecten. Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat de boventallige medewerker eerst het verlies van zijn werk en alles wat daarmee samenhangt, dient te verwerken vooraleer hij of zij überhaupt toe is aan nieuw werk. Er kan immers sprake zijn van een verlieservaring. ToCo begeleid hierin zowel de (ex)medewerker als de organisatie.

Het zijn ook de achterblijvers die een verlieservaring kunnen oplopen. Die worden geconfronteerd met het afscheid van collega’s, een andere functie, een andere afdeling, een andere wijze van werken etc. Deze desoriëntatie wordt vaak onderschat. ToCo ondersteunt daarom organisaties en de medewerkers die in de organisatie  achterblijven.
Klik hier om aanvullende vragen door ToCo beantwoord te krijgen.


ToCo | Verlies, verzuim en terugkeer: de blik vooruit