Welkom bij ToCo | Verlies- en rouwbegeleiding en Arbeidsreïntegratie

ToCo is een praktijk die gevestigd is in Breda. ToCo verenigt verschillende disciplines op een unieke, gedegen en professionele wijze:

  • Verlies- en rouwbegeleiding
  • Arbeidsreïntegratie

Verlies- en Rouwbegeleiding

Verliezen kunnen zich voordoen in diverse stadia van een mensenleven. Rouw wordt gezien als een gezonde reactie op verlies. Wanneer adequate steun en begeleiding ontbreekt, kan een rouwproces gaan stagneren. ToCo in Breda begeleidt mensen met een ingrijpende verlieservaring. Bekijk hier wat ToCo te bieden heeft op het gebied van Verlies- en rouwbegeleiding.

Re-integratie

ToCo heeft een Raamovereenkomst met het UWV voor de trajecten ‘Werkfit Maken’ en Modulaire re-integratiediensten. ToCo voldoet aan alle eisen die het UWV hieraan stelt. ToCo is als partij van het UWV gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten die zich in een uitkeringssituatie bevinden (meestal WIA) ten gevolge van Rouw en verlies. Zie hier meer over wat ToCo Re-integratie voor uw als arbeidsdeskundige van het UWV kan betekenen voor uw klanten.

Verlies, verzuim en terugkeer

ToCo verzorgt tal van adviserende en vormende activiteiten ten behoeve van verlies, rouw en re-integratieprocessen die zich afspelen binnen organisaties. Een medewerker kan langdurig ziekteverzuim gaan vertonen na een ingrijpend verlies. ToCo adviseert organisaties hoe om te gaan met rouwenden op de werkvloer. Dit kan resulteren in bijvoorbeeld individuele begeleiding of in het geven van een training of workshop voor collega’s. Lees hier meer over deze activiteiten van ToCo.

Re-integratie: Spoor 2 en Outplacement

ToCo ondersteunt re-integratiebureaus die cliënten begeleiden in een Spoor 2 of Outplacement Traject. Deze cliënten bevinden zich in een transitieproces; zij hebben noodgedwongen afscheid moeten nemen terwijl een nieuwe werkkring nog onzeker is. Om stagnatie in het re-integratieproces te voorkomen, verzorgt ToCo een individueel ‘Transitietraject’ voor deze cliënten.  De tweede vorm van ondersteuning bestaat uit een eendaagse ‘Transitietraining’ voor re-integratie adviseurs die zich bezighouden met Spoor 2 en Outplacementtrajecten. Nuttig als deskundigheidsbevordering voor uw team.

ToCo: de blik vooruit