ToCo | Re-integratie

UWV trajecten ‘Werkfit maken’ en Modulaire Re-integratiediensten
Sinds juni 2020 heeft ToCo een Raamovereenkomst met het UWV voor de trajecten ‘Werkfit maken’ en ‘Modulaire Re-integratiediensten’ (Participatie interventie en Bevorderen Maatschappelijke Deelname). ToCo heeft zich duidelijk geprofileerd als deskundige op het gebied van rouw en re-integratie. ToCo begeleid cliënten in een (veelal) WIA situatie. Deze klanten hebben per definitie al een dubbel ingrijpend verlies geleden. Eerst het verlies van lichaamsfuncties gevolgd door verlies van werk. Hierdoor kunnen mensen in een rouwproces terecht komen. Maar de rouw kan ook het gevolg zijn van andere ingrijpende verliezen zoals het overlijden van een dierbare of een echtscheiding. De aan verlies gerelateerde beperkingen worden procesmatig en met aandacht benaderd.

Transitie in Spoor 2 en Outplacement
Cliënten die u als re-integratiebureau in een Spoor 2 of Outplacement traject heeft, begeven zich in de overgang van een oude en een nieuwe situatie. Van de huidige werkkring moet onvermijdelijk afscheid genomen worden. Dit terwijl de nieuwe situatie nog geen gestalte heeft. Deze overgangssituatie wordt ook wel een transitieperiode genoemd. Deze periode kenmerkt zich vaak door gevoelens van angst en onzekerheid. Dit proces kan de cliënt ervaren alsof hij/zij in een vacuüm zit, een luchtledigheid. ‘Hoe moet het nu verder’ vraagt de cliënt zich af. Dit terwijl uw re-integratieadviseurs samen met hem of haar al druk bezig zijn om vervangend werk te zoeken. Maar is de cliënt daar al wel aan toe? Heeft die wel goed afscheid genomen van zijn werk? Zijn  er misschien nog onaffe emoties die aandacht verdienen? Dit alles kan zich uiten in weerstand waardoor het re-integratieproces stagneert. In dat geval is het verstandig even pas op de plaats te maken om ‘de verliesaspecten’ van uw cliënt aandacht te geven.

Toco heeft voor dit dilemma twee oplossingen:

  • Een individueel Transitietraject
    ToCo verzorgt een kortlopend individueel ‘Transitietraject’ van tussen de vier en zes begeleidingsgesprekken. In dit traject wordt ruimschoots ruimte ingeruimd voor de verliesaspecten van de cliënt waarbij alles er mag zijn wat er moet zijn. Acceptatie van het onvermijdelijke afscheid is hierbij het einddoel. Dit traject neemt vier tot zes weken in beslag. Na afloop van het traject wordt door ToCo een gedegen voortgangsrapportage aangeleverd ten behoeve van de opdrachtgever. Doordat de cliënt hernieuwde vitaliteit aan de dag legt, kunt u de re-integratie veel effectiever vervolgen.
    Desgewenst kunnen deze gesprekken in-house plaatsvinden.
  • Transitietraining voor Re-integratieadviseurs Spoor 2 en Outplacement
    Het transitieproces dat cliënten ervaren die een Spoor 2 of Outplacementtraject volgen kan soms vergeleken worden met dezelfde aspecten van een rouwproces.  ToCo ‘Transitietraining’ heeft als doel uw re-integratieadviseurs handvatten aan te rijken om hun cliënten door dit proces ‘heen te loodsen’. Na deze training van een dag zijn uw re-integratieadviseurs beter in staat om de verliesaspecten van hun cliënten te signaleren en hier op systematische wijze mee te werken. Zodoende kan voorkomen worden dat het re-integratietraject onnodige vertraging oploopt.

Maak hier als re-integratiebureau een vrijblijvende afspraak om te vernemen wat ToCo ook voor ú kan betekenen.

ToCo | Re-integratie: de blik vooruit