ROUWBEGELEIDING IN ‘INNOVATIEVE RE-INTEGRATIEPROEFTUIN’ GEMEENTE BREDA

lotusbloemenIk heb, als eigenaar van mijn praktijk ToCo samen met samenwerkingspartner re-integratiebureau Vier L een unieke opdracht binnengehaald. Vanaf januari gaan wij zo’n tien cliënten van de Gemeente Breda begeleiden. De doelgroep bestaat zonder uitzondering uit mensen:

* die een bijstandsuitkering ontvangen van ATEA (Sociale Zaken Breda),
* met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad,
* daardoor in een rouwproces zitten,
* dat belemmerend werkt in hun functioneren.

Het gaat hierbij niet uitsluitend om een rouwproces door overlijden of door een ongewilde scheiding. Het kan ook gaan om mensen die op ingrijpende wijze hun werk zijn kwijtgeraakt, vitale lichaamsfuncties of dat er sprake is van vermissing. Wellicht worden ook statushouders aangemeld mits die de Nederlandse of Engelse taal redelijk goed beheersen.

Als dat geen doorbraak is in Nederland!!!

De Innovatieve Re-integratieproeftuin

De financiering van dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de Gemeente Breda. In 2013 heeft de Gemeente de zogenaamde innovatieve re-integratieproeftuin in het leven geroepen. Hierin worden burgers, cliënten, onderwijs, ondernemers en organisaties jaarlijks opgeroepen om met innovatieve voorstellen te komen die een bijdrage leveren aan het begeleiden van werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering. Eén van de criteria is dat het projectvoorstel vernieuwend moet zijn wat betreft inhoud, aanpak of werkwijze.

‘Terug naar de KERN’ van ToCo en Vier L

Deze zomer hebben directrice Sofie Jansen van re-integratiebureau Vier L en ik (van ToCo) een goed doortimmerd en op wetenschappelijke inzichten gebaseerd projectvoorstel voor de proeftuin opgesteld met de naam: ‘Terug naar de KERN’. Het begrip KERN komt uit de wereld van de Rouw- en verliesbegeleiding. Het staat voor Kontrole, Eigenwaarde, Rechtvaardigheidsgevoel en Nu (in relatie tot de toekomst). Dat zijn de elementen die iemand die in een rouwproces zit, vaak kwijt is. Door dit project wordt ons de gelegenheid gegeven om aannemelijk te maken dat een reeks begeleidingsgesprekken rouw en verlies, gevolgd door sensitieve re-integratie leidt tot verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan, met onze begeleiding, ook leiden tot plaatsing in regulier werk.

Wij zijn het eerste project dat getoetst wordt aan het model van Wanberg. Dit model onderscheidt zeven aspecten waaruit de afstand tot de arbeidsmarkt bestaat. Ook heeft de Gemeente Breda heeft in samenwerking met TNO een methode ontwikkeld op basis waarvan ons project getoetst werd en waarmee het project later geëvalueerd wordt.

Als ‘Terug naar de KERN’ succesvol blijkt, dat is het de bedoeling dat deze werkwijze op termijn ook op reguliere integratietrajecten binnen ATEA toegepast gaan worden.

Wij zijn zeer vereerd dat wij ons plan met deze kwetsbare doelgroep gestalte mogen gaan geven. We durven rustig te stellen dat Breda, voor wat betreft het element Rouw- en verliesgeleiding, hiermee en op deze schaal voorop loopt in Nederland.

Het lijkt ons een prachtige kans om een verschil te maken in de kwaliteit van het leven van mensen die nu nog in een rouwproces zitten en daar nu nog niet zelfstandig uitkomen. Met warmte en betrokkenheid.

Ook belangstelling?

Neem vrijblijvend contact op.

Peter Tomesen