Transitietraining in opdracht van een re-integratiebureau

Vandaag in opdracht van een re-integratiebureau een transitietraining afgerond. Als medewerkers langdurig ziek zijn wordt er gekeken of zij niet eerst in een andere functie in de organisatie kunnen terugkeren. Als dit niet mogelijk is wordt er meestal een re-integratieadviseur ingeschakeld om samen met de medewerker naar werk buiten de organisatie te zoeken.

Wat gebeurt er? De medewerker is eerst lichaamsfuncties kwijtgeraakt. Dat is verlieservaring. Als gevolg daarvan dreigt de medewerker nu ook zijn werk kwijt te raken. Dubbel verlies dus. Dat zoeken naar werk kan met weerstand gepaard gaan. De medewerker heeft zijn verlies nog niet kunnen accepteren. Dat kan het zinnig zijn om even alles stil te leggen en een zogenaamde transitietraining aan te bieden.

Transitietraining

In die een op een gesprekken wordt de impact van het verlies in beeld gebracht, de support die de medewerker ervaart of juist het in beeld brengen van het gebrek daaraan. De volgende stap is het symbolisch afscheid nemen, het onvermijdelijke ervan inzien. Dit met veel aandacht voor de emoties die met dat proces gepaard gaan. Vervolgens wordt vooruitgeblikt waarna het Spoor 2 traject weer kan worden voortgezet. Effectief en respectvol naar de medewerker.