Vorige week heb ikArbeidsdeskundigen een presentatie gegeven aan arbeidsdeskundigen over rouw en verlies in relatie tot werk. Deze arbeidsdeskundigen werkte voor verzekeringsmaatschappijen, het UWV etc. De verhalen over de slechte omgang met rouwende arbeidsongeschikten kwamen los. Het was een verhelderende middag waarbij veel vooroordelen over rouwprocessen zijn verhelderd. Het werd als leerzaam omschreven. Met name over de re-integratie van mensen die door een ingrijpend verlies ziek thuis zijn. Met de aangereikte handvatten van deze middag, is het vrij eenvoudig om te inventariseren waar en hoe de meeste pijn geleden wordt en hoe vervolgens in kaart te brengen in welke mate iemand toe is aan werk of voor onbepaald tijd nog arbeidsongeschikt is. Om daar naar opdrachtgevers een integer advies over te geven. Interessante middag voor mij ook.